Bioinformatyka | Farmacja

Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce szukającą rozwiązań analitycznych w Bioinfomatyce – młodej, prężnie rozwijającej się dziedzinie biznesowo-naukowej. Współczesna medycyna generuje ogromną ilość danych. Z pomocą przychodzi dziedzina Informatyki zajmujacą się wydobywaniem wiedzy z ogromu danych (ang. Knowledge Discovery).
Zastosowanie metod i technik analitycznych w biomedycynie łączy dwie potężne dziedziny XX wieku: Informatykę oraz Biologię (tu również genetykę).
W tej dziedzinie szukamy nowych rozwiązań analiz stosując sprawdzone metodologie.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym oferujemy Państwu zaawansowane analizy danych biomedycznych, genetycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w analizie danych z mikromacierzy DNA.
Oferujemy m.in:

  • analizy danych z mikromacierzy DNA
  • analizy w farmacji m.in. skuteczności działania leków
    Badając zróżnicowanie ekspresji genów, bada się ich profile. Dzięki temu możliwa jest obserwacja reakcji genów na różne warunki fizyczne (np. temperatury, promieniowania), chemiczne (np. przy toksyczności otoczenia, odpowiedź genu na lek) czy biologiczne (przy stanie normalnym a chorobowym, w kolejnych procesach wewnątrzkomórkowych). Poprzez obserwacje ekspresji tysięcy genów jednocześnie możliwe jest wskazanie etapów rozwoju choroby np. nowotworu, dla których należy zastosować odpowiednie leczenie. Badanie odpowiedzi organizmu na konkretna dawkę leku czy wpływu związków chemicznych na ekspresje genów pod kątem toksyczności może pomóc w prawidłowym leczeniu pacjenta czy znalezieniu nowych lekarstw.
  • analizy danych laboratoryjnych z ośrodków medycznych i naukowych
  • analizy historii choroby dzięki czemu możliwe jest postawienie odpowiedniej diagnozy i leczenia

Nic lepiej nie świadczy o skuteczności analizy danych w rozwiązywaniu problemów jak odniesione sukcesy. Przykładem niech będą badania mikromacierzowe umożliwiające analizę poziomów ekspresji ok. 22 tysięcy genów ludzkich jednocześnie. To dzięki tym badaniom jesteśmy w stanie określić m.in. podatność pacjenta na choroby genetyczne. Tego typu badania są już realizowane w Polsce, czego przykładem jest analiza genu FMR1 odpowiedzialnego za chorobę genetyczną — syndrom łamliwego chromosonu X.
Liczne kontakty ze środowiskiem naukowym owocują najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie analizy i eksploracji danych biomedycznych. Innym sukcesem data miningu w dziedzinie bioinformatyki jest wykorzystanie modeli analityczno-statystycznych do postawienia odpowiedniej diagnozy pacjentom chorym na białaczkę (ang. myeloid leukemia). Dzięki temu możliwe jest zastosowanie terapii(leczenia), które przyniesie porządany efekt. Zagadnienie opisano w wielu publikacjach, m.in przez N.Gutierrez’a ze współpracownikami.
Obecnie zachodnioeuropejskie ośrodki medyczne stosują zaawansowane techniki analityczne na danych laboratoryjnych (morfologia, OB, mocz, etc). Informatyzacja służby zdrowia, wprowadznie elektronicznej identyfikacji pacjentów wraz z historią ich chorób umożliwia wprowadzenie analitycznego podejścia do stawianych diagnoz. Fakt posiadania tego typu danych pozwoli na zastosowanie podobnego leczenia pacjentów o podobnych objawach i historii chorobowej.
Przy pomocy data miningu możliwe jest również zbadanie funkcji nieznanych dotąd genów, oraz stworzenie nowych leków, które umożliwią prawidłowe leczenie.

[button link=”http://dcad.com.pl/kontakt-2″]Zapraszamy do kontaktu z nami[/button]