Prognozowania Wielkości Generacji Energii Elektryczne z Wiatru

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów związanych z produkcją, zarządzaniem i obrotem energią elektryczną z farm wiatrowych. Wynikiem działania usługi jest prognoza wielkości generacji farmy/farm wiatrowej w przedziale czasu do 144 godzin w przód. Dzięki usłudze można efektywnie oceniać zdolności produkcyjne farmy/farm oraz skutecznie zarządzać portfelem kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii i Rynku Bilansującym minimalizując.ryzyko związane z niepewnością wielkości generacji pochodzącą z losowej natury zmienności wiatru. Usługa jest realizowana przez naszą firmę we współpracy z duńskim partnerem posiadającym długoletnie doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju analiz dla podmiotów związanych z energetyką wiatrową na całym świecie.

Usługa działa w oparciu o System Prognozowania składający się z podsystemu meteo generującego dokładne lokalne prognozy pogody za pomocą trzech mezoskalowych modeli numerycznych oraz podsystemu prognozowania wielkości generacji bazującego na platformie sieci neuronowych wspartych fizycznym modelem procesu generacji. Taka kombinacja zapewnia wysoką sprawdzalność prognoz i niezawodność Systemu. Dzięki zastosowaniu do prognozowania generacji techniki sieci neuronowych System potrafi w prognozach skutecznie uwzględniać specyficzne dla danej farmy lokalne warunki jej pracy tj. warunki meteo, warunki terenowe, wzajemne rozmieszczenie turbin itd. Średniorocznoroczna orientacyjna skuteczność Systemu opisana parametrem NMAPE w zależności od ukształtowania terenu wynosi:

 • płaski teren 7 – 9%

 • off shore 10 – 12%

 • obszar o złożonej topografii 10 – 14%

 • obszar o bardzo złożonej topografii 16 – 20%

Należy jednak pamiętać, że ponieważ prognoza jest funkcją wielu czynników dla poszczególnych dni odchylenia jej oszacowań od rzeczywistych, rejestrowanych wartości mogą odbiegać od wyżej podanych wartości zarówno in plus jak i in minus.

Warto podkreślić, że zastosowane w Systemie Prognozowania algorytmy znalazły uznanie w oczach ekspertów takich instytucji naukowych i stowarzyszań jak: Narodowe Laboratorium Badawcze Roene w Dani czy Europejskie Towarzystwo Meteorologiczne.

Pierwsze prognozy są dostępne wciągu dwóch tygodni od momentu przekazania koniecznych danych.  Ze względu na zastosowania sieci neuronowych w procesie prognozowania System osiąga optymalne parametry pracy w ciągu ok trzech miesięcy od startu Usługi. Czas ten zależy od złożoności warunków pracy farmy / farm.

Cena Usługi zależy od liczby farm i wielkości mocy nią objętych.

Zalety Usługi:

 • umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem niepewności generacji wiatrowej związanym z losową naturą zmienności siły wiatry

 • wysoka sprawdzalność prognoz dzięki zastosowanym technologiom

 • dostępność prognoz wciągu dwóch tygodni od momenty przekazania koniecznych danych do jej uruchomienia

 • duże doświadczenie i kompetencje zespołu wykonującego prognozy

Podstawowa charakterystyka Usługi:

 • generacja prognoz wielkości produkcji w oparciu o trzy mezoskalowe modele prognozy pogody i platformę sieci neuronowych

 • prognozy do 6 dób = 144 h w przód

 • z krokiem czasu 15, 30 lub 60 minut

 • do 8 aktualizacji prognoz na dobę

 • wymiana danych w oparciu o protokoły FTP/SFTP lub za pomocą e-maila

 • prognozy dla pojedynczych farm i ich grup

Zapraszamy do korzystania z Usługi i do kontaktu z nami w celu poznania bliższych jej szczegółów.