Przemysł

Dla różnych gałęzi przemysłu i branż oferujemy:

  • analizę, modelowanie i optymalizację procesów produkcyjnych, technologicznych itp. pod kątem poprawy ich efektywności i jakości
  • analizy pod kątem kontroli jakości wytwarzanego produktu/usługi
  • badanie przyczyn usterek linii technologicznych i ich prognozowanie, co wspomaga proces wczesnego ostrzegania przed awariami
  • analizy danych pomiarowych i sygnałów
  • analizy zużycia wraz z prognozowaniem (gazownictwo, energetyka, ciepłownictwo)
  • analizy natężenia ruchu drogowego i pieszego (budownictwo)
  • prognozowania sprzedaży, cen, wyznaczania trendów

Jesteśmy otwarci również na nowe zastosowania metod analitycznych dla przemysłu.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładowym, zrealizowany przez nas projektem: Aplikacyjny Model Procesu Suszenia