Referencje PSEW

Podziękowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dla DCAD za przygotowanie ekspertyzy w zakresie oszacowania skali niepewności wielkości średniorocznej .

Referencje_PSEW

 

15% próg w ustawie o OZE

Obliczenia przeprowadzone przez zespół badawczy DCAD (ekspertyza) na prośbę PSEW przyczyniły się do wprowadzenia 15 % marginesu bezpieczeństwa w ilości deklarowanej wielkości generacji na akcjach energii wprowadzonych jako nowy mechanizm wsparcia w nowej ustawie o OZE. Zapis ten skutkuje brakiem naliczania kar dla producentów zielonej energii, którzy wyprodukują nie mniej energii niż 85% tego co zadeklarowali na aukcji.

Warsztaty PSEW 5.02.2015

logo_warsztatowNasza firma została zaproszony do współprowadzenia Warsztatów organizowanych przez PSEW w dniu 5.02.2015. Warsztaty podejmują problematykę prognozowania produktywności farm  wiatrowych pod kątem wykorzystania ich wyników na potrzeby przygotowania ofert na aukcje energii przewidziane przez nową ustawę o OZE. Szczegóły patrz link. Druga edycja Warsztatów została zaplanowana na dzień 10.03.2015.