Referencje PSEW

Podziękowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dla DCAD za przygotowanie ekspertyzy w zakresie oszacowania skali niepewności wielkości średniorocznej .

Referencje_PSEW