Transparentność kluczowa przy tworzeniu autonomicznych organizacji

Gromadzenie i analiza danych odgrywa coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozwój technologii i powszechna cyfryzacja sprzyjają temu zjawisku kreując potrzebę inwestowania w hurtownie danych i przetwarzanie nowych źródeł informacji. Alternatywę tworzy technologia Blockchain w postaci rozproszonej architektury umożliwiającej kreowanie wirtualnych organizacji i powiązań.

Otwarty przepływ informacji

Zastosowanie jej umożliwia tworzenie zabezpieczonych kanałów swobodnego przepływu danych między przedsiębiorstwami. Zasilające je strumienie mogą mieć realny wpływ na transparentność swoich partnerów biznesowych oraz szybkość przepływu informacji między nimi. Umożliwiając tworzenie dynamicznych i bardziej zintegrowanych systemów oraz efektywniejszych łańcuchów dostaw.

Płynność informacyjna i finansowa

Szybki przepływ informacji między organizacjami, czyli płynność informacyjna poprawia dynamikę otoczenia biznesowego. Dane gromadzone przez klientów, dostawców i partnerów tworzą zależny i powiązany ze sobą ekosystem. Zrozumienie i szybkie reagowanie na zachodzące w nim zmiany pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji. Stworzenie takich kanałów to początek płynnych, cyfrowych systemów bazujących na otoczeniu biznesowym lub łańcuchach dostaw. Ich fundament to polityka transparentności określająca jakimi danymi dzielenie się będzie korzystne dla organizacji, a jakimi nie. Jej stworzenie ma na celu określenie ram wymiany informacji z otoczeniem, a także standaryzacji zwiększającej bezpieczeństwo i powtarzalność procesów. Ustalenie jakie dane możemy udostępniać naszym partnerom, jakie dane o naszych partnerach nas interesują oraz jak ich wymiana wpłynie na dynamikę biznesu oznacza szersze spojrzenie na rozwój organizacji. Takie podejście buduje zaufanie do swoich kontrahentów przyspieszając wiele procesów. Szybciej zawierane umowy wpływają korzystnie na płynność finansową. Kontrakty realizowane z pominięciem pośredników, to krótszy czas związany z dokonaniem transakcji. Cyfrowe umowy, to szybszy obieg dokumentacji. Takie możliwości daje Blockchain.

Ekosystemy

Otwarta i rozproszona architektura baz danych sprzyja rozwojowi polityki swobodnego obiegu danych między przedsiębiorstwami. Stworzenie sieci biznesowej wzajemnie informującej się to początek rozproszonych, powiązanych środowisk biznesowych, w której dostęp do informacji jest swobodny i błyskawiczny. Dzięki czemu można lepiej zrozumieć swoje otoczenie i szybciej reagować na zmiany w nim zachodzące. Oznacza to nie tylko wyższą płynność przepływu informacji, ale także zwiększoną płynność finansową. Jest to przyszłość bardziej partnerskiego biznesu, gdzie każdy z podmiotów jest częścią większego wzajemnie powiązanego cyfrowego organizmu nastawionego na  dynamiczny i zautomatyzowany biznes. Dzięki polityce dzielenia się danymi przez podmioty, każdy ma dostęp do większego obrazu w celu zrozumienia swojego otoczenia. Stworzenie takich ekosystemów powinno odbywać się naturalnie na bazie już zbudowanych relacji biznesowych, które planują zwiększyć dynamikę swojej organizacji. Blockchain daje fundament technologiczny do budowania transparentnych systemów, które współpracują ze sobą na wysokim poziomie wymiany informacji, a jednocześnie zabezpieczają się przed wyciekiem istotnych danych na zewnątrz.

Autonomiczne organizacje

Uczenie maszynowe umożliwia tworzenie coraz bardziej autonomicznych procesów w organizacji. Już dziś w wielu obszarach SI działa efektywniej niż człowiek. Uczenie się na bazie otwartych strumieni danych to pierwszy krok ku automatyzacji skomplikowanych procesów związanych z najbardziej dynamicznym obszarem organizacji, czyli jej otoczeniem. Przyszłość wyznacza Blochchain, który buduje fundament i warunki funkcjonowania organizacji oraz SI, która ją automatyzuje.

 

“Marketing is about values. It’s a complicated and noisy world, and we’re not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. So we have to be really clear about what we want them to know about us.” Steve Jobs