Przemysł

I. Analiza Danych

  • Modelowanie i optymalizacja procesów pod kątem poprawy ich efektywności i jakości
  • Monitorowanie kluczowych wskaźników firmy
  • Prognozowanie awarii

II. Automatyzacja

  • Rozwój systemów opartych o sztuczną inteligencję
  • Tworzenie kontraktów bazujących na technologii Blockchain (Smart Contracts)