Prognozowanie produkcji

Usługa przeznaczona jest dla podmiotów związanych z produkcją, zarządzaniem i obrotem energią elektryczną z farm wiatrowych. Wynikiem działania usługi jest prognoza wielkości generacji farm wiatrowych w przedziale czasu do 144 godzin. Dzięki usłudze można efektywnie oceniać zdolności produkcyjne farm oraz skutecznie zarządzać portfelem kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii i Rynku Bilansującym minimalizując ryzyko związane z niepewnością wielkości generacji pochodzącą z losowej natury zmienności wiatru. Usługa jest realizowana przez naszą firmę we współpracy z duńskim partnerem posiadającym długoletnie doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju analiz dla podmiotów związanych z energetyką wiatrową na całym świecie.

Usługa działa w oparciu o System Prognozowania składający się z podsystemu meteo generującego dokładne lokalne prognozy pogody za pomocą trzech mezoskalowych modeli numerycznych oraz podsystemu prognozowania wielkości generacji bazującego na platformie sieci neuronowych wspartych fizycznym modelem procesu generacji. Taka kombinacja zapewnia wysoką sprawdzalność prognoz i niezawodność Systemu. Dzięki zastosowaniu do prognozowania generacji techniki sieci neuronowych System potrafi w prognozach skutecznie uwzględniać specyficzne dla danej farmy lokalne warunki jej pracy tj. warunki meteo, warunki terenowe, wzajemne rozmieszczenie turbin itd. Średniorocznoroczna skuteczność Systemu opisana parametrem NMAPE w zależności od ukształtowania terenu wynosi:

 • płaski teren 7 – 9%

 • offshore 10 – 12%

 • obszar o złożonej topografii 10 – 14%

 • obszar o bardzo złożonej topografii 16 – 20%

Warto podkreślić, że zastosowane w Systemie Prognozowania algorytmy znalazły uznanie w oczach ekspertów takich instytucji naukowych i stowarzyszań jak: Narodowe Laboratorium Badawcze Risoe w Dani czy Europejskie Towarzystwo Meteorologiczne.

Zalety Usługi:

 • efektywne zarządzanie ryzykiem niepewności generacji wiatrowej związanym z losową naturą zmienności siły wiatry

 • wysoka sprawdzalność prognoz dzięki zastosowanym technologiom

 • duże doświadczenie i kompetencje zespołu wykonującego prognozy

Podstawowa charakterystyka Usługi:

 • generacja prognoz wielkości produkcji w oparciu o trzy mezoskalowe modele prognozy pogody i platformę sieci neuronowych

 • prognozy do 144 godzin

 • krok czasu 15, 30 lub 60 minut

 • do 8 aktualizacji prognoz na dobę

 • wymiana danych w oparciu o protokoły FTP/SFTP lub za pomocą e-maila

Zapraszamy do korzystania z Usługi i do kontaktu z nami w celu poznania bliższych jej szczegółów.