O nas

DCAD jest firmą badawczą zajmującą się tworzeniem i wdrażaniem nowych technologii oraz świadczeniem usług eksperckich (analiza, modelowanie, doradztwo) w obszarze Big Data. Nasze usługi umożliwiają pozyskiwanie wiedzy z danych w celu optymalizacji bieżącej działalności oraz planowania rozwój.
Naszą ofertę kierujemy do firm, instytucji oraz organizacji pragnących działać i rozwijać się w oparciu o wiedzę.

DCAD zapoczątkowało swą działalność jako komórka badawczo-rozwojowa (B-R) firmy Stermedia w 2007r. W początkowym okresie swej działalności koncentrowaliśmy się na badaniu zapotrzebowania rynku na realizację projektów B-R w ramach takich inicjatyw jak Science 2.0 lub Open Research oraz realizacji projektów na zlecenie. Obecnie, na bazie zdobytych wiedzy i doświadczenia swoją uwagę koncentrujemy głównie na projektach B-R i usługach związanych z odnawialnymi źródłami energii i przemysłem (prognozowanie, zarządzanie, kontrola źródeł energii, automatyzacja).

W swej działalności staramy się wcielać w życie ideę, którą można nazwać Praktyczną Nauką (Industrial Science), a będącą uogólnieniem stosowanej powszechnie na świecie idei Praktycznej Matematyki (Industrial Mathematics). Nasz zespół bazuje na: absolwentach polskich renomowanych uczelni, badaczach – byłych pracownikach naukowych polskich i zagranicznych instytucji naukowych oraz ekspertach i naukowcach zapraszanych z zewnątrz do realizacji poszczególnych projektów. Tak elastycznie skonstruowana grupa badawcza umożliwia nam dogłębne rozpoznanie i zrozumienie badanych problemów i znalezienie ich najbardziej efektywnych rozwiązań.

Realizujemy zarówno własne, jak i zamawiane projekty B-R, opracowujemy ekspertyzy, modele procesów i analizy oraz doradzamy w kwestiach naukowych i technicznych. Wszystkich zainteresowanych udziałem lub zleceniem nam projektów oraz zapoznaniem się z naszą działalnością zapraszamy do kontaktu z nami.