DCAD – poprzez dane do wiedzy

Nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w erze informacji. To właśnie wiarygodna informacja jest dzisiaj główną potrzebą rynku. Od kilku lat w Polsce i na świecie stosuje się zaawansowane systemy gromadzenia danych. Dzięki bazom i hurtowniom danych możliwe jest przechowywanie całej informacji w jednym miejscu. Jednak posiadanie danych często nie jest równoznaczne z posiadaniem wiedzy jaką można z nich uzyskać. Potrzebą dzisiejszego rynku jest wydobycie cennej informacji z posiadanych danych (ang. data mining).

Naprzeciw tym problemom wychodzi DCAD – Dolnośląskie Centrum Analizy Danych. Za pomocą metod i technik statystyczno – analitycznych przekształcamy gromadzone dane w użyteczną wiedzę, ułatwiającą szybkie podejmowanie trafnych decyzji w bardzo wielu dziedzinach. Naszą ofertę również kierujemy do firm, instytucji oraz środowisk medyczno-farmaceutycznych otwierając nową dziedzinę analiz danych – tzw. biomining.