Scoring kredytowy (aplikacyjny, behawioralny)

Co Państwo otrzymujecie (deliverables):

1. Model

o model w postaci tabeli scoringowej
o dokumentacja:

 • opis procesu budowy modelu
 • przyjęte założenia
 • wyjaśnienie decyzji metodologicznych i analitycznych podjętych w procesie modelowania
 • informacje o wykorzystanych metodach
 • opis i charakterystyki cech wykorzystanych w modelu (wykresy, tabele)
 • ocena jakości modelu (kilka kryteriów) (wykresy, tabele)
 • raporty podsumowujące proces budowy modelu:
 • gains table
 • characteristic reports

2. Monitorowanie

 • raporty (wymienione poniżej) z wykresami w Ms Excel
 • krótka ekspercka analiza wyników i zalecenia (usuwanie cech z modelu, kalibracja modelu, przebudowa modelu)

Raportowanie dla celów monitorowania zgodne z best practices. Obejmuje raporty z następujących grup:

• monitorowanie akceptowalnosci i ryzyka
• monitorowanie siły predykcyjnej systemu
• monitorowanie siły predykcyjnej cech
• monitorowanie stabilnosci populacji
Szczegóły i częstotliwość do uzgodnienia z Państwem.

Metodyka. Jak budujemy modele?

Proces budowy modeli scoringowych zgodny z best practices.
Skrócony opis procesu:

 • uzgodnienie definicji dobrego i złego klienta
 • określenie application window i performance window
 • definicja wykluczeń
 • zgromadzenie i oczyszczenie danych (w tym analiza obserwacji brakujących i odstających)
 • analiza i przedziałowanie poszczególnych cech
 • dodatkowe przekształcenia cech (opcjonalne)
 • budowa modelu i ocena jego jakości wraz z wyborem najlepszych cech
 • analiza potencjalnych segmentacji
 • uwzględnienie wniosków odrzuconych (reject inference) – jeśli potrzebne
 • raport podsumowujący proces budowy modelu

Kroki, wybrane metody statystyczne i pracochłonność procesu zależą od specyfiki portfela, wielkości próbki konstrukcyjnej i rodzaju scoringu (aplikacyjny / behawioralny).