Genomika

Posiadamy doświadczenie w analiza genów z wykorzystaniem mikromacierzy DNA
Podstawowe analizy obejmują np.,

  1. Badanie różnicy ekspresji genów. Badając zróżnicowanie ekspresji genów, bada się ich profile. Dzięki temu możliwa jest obserwacja reakcji genów na różne warunki fizyczne (np. temperatury, promieniowania), chemiczne (np. przy toksyczności otoczenia, odpowiedź genu na lek) czy biologiczne (przy stanie normalnym a chorobowym, w kolejnych procesach wewnątrzkomórkowych). Poprzez obserwacje ekspresji tysięcy genów jednocześnie możliwe jest wskazanie etapów rozwoju choroby np. nowotworu, dla których należy zastosować odpowiednie leczenie. Badanie odpowiedzi organizmu na konkretna dawkę leku czy wpływu związków chemicznych na ekspresje genów pod kątem toksyczności może pomóc w prawidłowym leczeniu pacjenta czy znalezieniu nowych lekarstw.
  2. Badanie koregulacji genów. Badając koregulacje porównuje się profile dwóch lub większej liczby genów. Poprzez grupowanie genów o podobnych profilach możliwe jest badanie ich roli w organizmie. Eksperymenty na mikromacierzach mogą pomóc w odkryciu funkcji nowych genów. Mając dwa geny o podobnym profilu ekspresji, można wnioskować, iż mają również podobne funkcje.
  3. Identyfikacja scieżek i sieci regulacji genu. Geny tworzą sieć, które regulują i kontrolują ekspresje danego genu. Działanie czy reakcja danego genu uzależniona jest od aktywności pozostałych. Identyfikacja tych sieci polega na znalezieniu genu, który włącza, bądź wyłącza w różnym czasie punkty po stymulacji komórki. Te badania wymagają badań czasowych ekspresji.
  4. Diagnoza kliniczna. Badania ekspresji genów to olbrzymie narzędzie dla diagnozy klinicznej. Można postawić diagnozę na podstawie charakterystyki ekspresji. Wymaga to bazy danych, zawierającej odpowiedzi komórek organów na daną chorobę.