Komputerowa Analiza i Projektowanie Białek

Wykonujemy komputerowa analizę oraz projektowanie białek tj:

  • przewidywanie struktury trzecio- i czwartorzędowej na podstawie sekwencji (homology modeling, threading, ab initio, metody własne)
  • modelowanie funkcji (teoria elektrodyfuzji, dynamika molekularna i brownowska),
  • modelowanie wpływu mutacji na strukturę i funkcję
  • komputerowa walidacja modeli białek natywnych i syntetycznych
  • komputerowe wsparcie projektowania białek
  • analiza danych eksperymentalnych i projektowanie nanoporów
  • tworzenie dedykowanych modeli statystycznych i heurystycznych (SVM, metody bayesowskie, probabilistyczne modele gramatyczne)
  • rozwój i integracja dostępnych metod oraz oprogramowania typu open source
  • wyszukiwanie, weryfikacja i łączenie publicznie dostępnych zbiorów danych i ontologii
  • wsparcie techniczne dla użytkowników aplikacji open source