Wyznaczanie Krzywej Mocy

Usługa polega na wyznaczeniu (dynamicznej) krzywe mocy turbiny wiatrowej.
Metoda bazuje na fizycznym modelu oddziaływania wiatry z turbina w trakcie konwersji energii wiatru na energię elektryczną. Dzięki wykorzystaniu fizycznego modelu i metod ilościowych fizyki statystycznej do oszacowania krzywej mocy metoda pozwala uwzględnić efekty nieliniowe oddziaływania w układzie wiatr – turbina oraz wpływ orografii terenu na krzywą mocy turbiny w danej lokalizacji czego nie umożliwia  klasyczna metoda wyznaczania krzywej oparta o zapisy normy. Bliższe szczegóły można znaleźć pod tym linkiem.