15% próg w ustawie o OZE

Obliczenia przeprowadzone przez zespół badawczy DCAD (ekspertyza) na prośbę PSEW przyczyniły się do wprowadzenia 15 % marginesu bezpieczeństwa w ilości deklarowanej wielkości generacji na akcjach energii wprowadzonych jako nowy mechanizm wsparcia w nowej ustawie o OZE. Zapis ten skutkuje brakiem naliczania kar dla producentów zielonej energii, którzy wyprodukują nie mniej energii niż 85% tego co zadeklarowali na aukcji.