Aplikacyjny Model Procesu Suszenia

Technologia Suszenia

Aplikacyjny Model Procesu Suszenia

Aplikacyjny Model Procesu Suszenia (AMPS) jest Drying analysisfizycznym modele procesu suszenia wyliczającym (szacującym) bieżącą wilgotność substancji suszonej w oparciu o dane pomiarowe parametrów fizycznych czynnika suszącego (np. powietrza) pozyskiwane na wlocie i wylocie komory suszenia. Obecna konfiguracja Model przeznaczony jest dla systemów suszących opartych o szczelne komory suszące (np. typu Glatt) gdzie proces przebiega dynamicznie, w przepływie czynnika suszącego. Mierzonymi wielkościami fizycznymi, niezbędnymi do właściwej pracy modelu są temperatury i wilgotności czynnika suszącego oraz wielkość jego przepływu.

Działanie modelu opiera się na analizie zmiany zawartości czynnika usuwanego z substancji suszonej w strumieniu czynnika suszącego.

Zalety Modelu:

– duża uniwersalność pozwalająca adaptować go do różny sposobów realizacji procesu suszenia

– możliwość pracy z systemami dynamicznego suszenia gdzie wielkość przepływu czynnika suszącego sięga kilku tysięcy metrów sześciennych na godzinę dzięki mechanizmowi korekcji systematycznych błędów pomiarowych czujników wilgotności wynikających z ich bezwładności pomiarowej

– opcja rozszerzenia jego obecnej funkcjonalność kontrolnej na kontrolno-sterującą

Model z powodzeniem został wdrożony do działania w TEVA Kutno S.A. i współpracuje tam z granulosuszarkami typu Glatt nadzorując proces suszenia granulatów farmaceutycznych.

Aby osiągnąć jak najlepszy efekt kontroli procesu suszenia oferujemy także przeprowadzenie jego audyt w celu określenia optymalnego zestawu czujników i ich rozmieszczenia oraz zestrojenia ich z Modelem.

 Model suszenia