Bioinformatyka

Jesteśmy jedną z pierwszych firm w Polsce szukającą rozwiązań analitycznych w Bioinfomatyce – młodej, prężnie rozwijającej się dziedzinie biznesowo-naukowej. Współczesna medycyna generuje ogromną ilość danych. Z pomocą przychodzi dziedzina Informatyki zajmująca się wydobywaniem wiedzy z ogromu danych (ang. Knowledge Discovery).
Zastosowanie metod i technik analitycznych w medycynie łączy dwie potężne dziedziny XXI wieku: Informatykę oraz Biologię (tu również genetykę).
W tej dziedzinie szukamy nowych rozwiązań analiz stosując sprawdzone metodologie.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz współpracy ze środowiskiem naukowym oferujemy Państwu zaawansowane analizy danych biomedycznych, genetycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w analizie danych z mikromacierzy DNA.
Oferujemy m.in:

  • analizy historii chorób, dzięki czemu możliwe jest postawienie odpowiedniej diagnozy i leczenia
  • analizy danych z mikromacierzy DNA
  • analizy danych laboratoryjnych z ośrodków medycznych i naukowych
  • analizy w farmacji m.in. skuteczności działania leków

Nic lepiej nie świadczy o skuteczności analizy danych w rozwiązywaniu problemów jak odniesione sukcesy. Przykładem niech będą badania mikromacierzowe umożliwiające analizę poziomów ekspresji ok. 22 tysięcy genów ludzkich jednocześnie. To dzięki tym badaniom jesteśmy w stanie określić m.in. podatność pacjenta na choroby genetyczne. Tego typu badania są już realizowane w Polsce, czego przykładem jest analiza genu FMR1 odpowiedzialnego za chorobę genetyczną — syndrom łamliwego chromosonu X.
Liczne kontakty ze środowiskiem naukowym owocują najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie analizy i eksploracji danych biomedycznych. Innym sukcesem data miningu w dziedzinie bioinformatyki jest wykorzystanie modeli analityczno-statystycznych do postawienia odpowiedniej diagnozy pacjentom chorym na białaczkę (ang. myeloid leukemia). Dzięki temu możliwe jest zastosowanie terapii (leczenia), które przyniesie porządany efekt. Zagadnienie opisano w wielu publikacjach, m.in przez N.Gutierrez’a ze współpracownikami.
Obecnie zachodnioeuropejskie ośrodki medyczne stosują zaawansowane techniki analityczne na danych laboratoryjnych (morfologia, OB, mocz, etc). Informatyzacja służby zdrowia, wprowadznie elektronicznej identyfikacji pacjentów wraz z historią ich chorób umożliwia wprowadzenie analitycznego podejścia do stawianych diagnoz. Fakt posiadania tego typu danych pozwoli na zastosowanie podobnego leczenia pacjentów o podobnych objawach i historii chorobowej.
Przy pomocy data miningu możliwe jest również zbadanie funkcji nieznanych dotąd genów, oraz stworzenie nowych leków, które umożliwią prawidłowe leczenie.

[button link=”https://dcad.com.pl/kontakt-2″]Skontaktuj się z nami[/button]