Warsztaty PSEW 5.02.2015

logo_warsztatowNasza firma została zaproszony do współprowadzenia Warsztatów organizowanych przez PSEW w dniu 5.02.2015. Warsztaty podejmują problematykę prognozowania produktywności farm  wiatrowych pod kątem wykorzystania ich wyników na potrzeby przygotowania ofert na aukcje energii przewidziane przez nową ustawę o OZE. Szczegóły patrz link. Druga edycja Warsztatów została zaplanowana na dzień 10.03.2015.