Raport do Stanowiska PSEW

Zapraszamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, które dotyczy rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. W przygotowaniu raportu braliśmy czyny udział przygotowując raport  „raport „Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia średniorocznej
produktywności w okresie trzech lat niższej o zadany próg procentowy ”n”, np. n = -20%”
, np. n = -20%”