Finanse | Bankowość

Każda decyzja wiąże się z ryzykiem. Ryzyka nie unikniemy, ale możemy je zminimalizować.
Przy podejmowaniu decyzji chcielibyśmy się wesprzeć konkretną wiedzą (wynikami, raportami), do której nie mamy możliwości dotrzeć bez zastosowania odpowiedniej metodologii i narzędzi analitycznych. Często nie mamy świadomości ile informacji jest „zaszytych” w naszych danych. Ta cenna informacja może podnieść świadomość podejmowanych decyzji, a przede wszystkim przyspieszyć ten proces i zmniejszyć wiążące się z nim ryzyko. Dzięki zastosowaniu podejścia anlityczno-statystycznego jesteśmy w stanie zaproponować państwu współprace w poszczególnych zakresach:

 • badanie profilu klienta państwa firmy
  Dzięki temu możecie państwo skierować waszą oferte np. reklamową do konkretnej grupy docelowej lub tak manewrować ofertą, aby trafić z produktem do szerszego grona odbiorców.
 • wykrywanie nadużyć (ang. fraud detection) – szczególnie ważne przy operacjach elektronicznych. Wyszukujemy operacje nienormalne, odstające, dzięki temu jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko strat (niepotrzebnych kosztów).
 • segmentacja rynku, klientów, produktów (ang. clustering)
  Stosując metody grupowania danych jesteśmy w stanie wydzielić z danych grupy (klientów, produktów, operacji, procesów) o podobnych cechach czy właściwościach.
 • analiza migracji klientów m.in. zapobieganie odejściu klienta (ang. churn analysis)
  Vic Hunter, autor „Business to Business Marketing” podaje, że utrzymanie dotychczasowego klienta może być tańsze 30-40 razy niż zdobycie nowego. Zmniejszenie odpływu klientów tylko o 5 procent powoduje 25-55 procentowy przyrost zyskowności firmy. Dlatego bardzo ważne jest, aby nasz klient był zadowolony z naszych usług. Warto, abyśmy dostatecznie wcześnie wiedzieli, kiedy tak przestaje być.
 • prognozowanie sprzedaży – dzięki modelom predykcyjnym na podstawie danych historycznych możemy wyznaczyć reguły i trendy, które wskazują na wzrost czy spadek sprzedaży. Również zbadać korelacje pomiędzy wynikami a innymi zmiennymi (np. dochodom). Dzięki temu, opracowanie odpowiedniej strategii działania przestaje budzić wątpliwości.
 • scoring kredytowy (modele, karty, tablice) – budujemy modele umożliwiające ocenę ryzyka związanego np. z udzieleniem kredytu.
 • analiza lokalizacji/regionów – szczególnie ważne, przy rozwoju sieci sprzedaży.
  Rekomendujemy lokalizacje na podstawie wyników obecnych punktów usługowych (placówek, sklepów, restauracji, etc.) oraz danych regionalnych m.in na podstawie populacji (grupy docelowej), jej dochodów, wskaźników gospodarczych).
 • optymalizacja kosztów
  Redukcja zbędnych operacji, procesów, zmniejszenie ryzyka oraz wszystkie działania zmierzające do poprawy zarządzania.

Ponadto wspomagamy zarządzanie relacjami z klientami tzw. CRM (ang. Customer Relationship Management). Również jesteśmy otwarci na nowe kierunki analiz. Służymy doświadczeniem oraz dużą wiedzą z zakresu analiz danych w bankowości i finansach.

[button link=”https://dcad.com.pl/kontakt-2″]Zapraszamy do kontaktu z nami[/button]