Komputeryzacja zakładów przemysłowych.

Informatyzacja zakładu produkcyjnego może być w pewnym sensie wejściem w nową epokę. W praktyce oznacza to wdrożenie narzędzi IT pozwalających na automatyzacje lub usprawnienie wielu procesów związanych z wytwarzaniem i zarządzaniem.  Coraz częściej decyzja o przekształceniu przedsiębiorstwa może być kluczowa dla dalszego rozwoju i skutecznego konkurowania na globalnym rynku.

Dynamicznie rozwijająca się branża IT daje dziś ogromne możliwości usprawnienia praktycznie każdego procesu, a wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pomaga zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem. Choć korzyści można mnożyć, to nadal wiele podmiotów bazuje na tradycyjnej często mało zinformatyzowanej działalności, która nie wykorzystuje swojego pełnego potencjału.

Wdrożenie nowych technologii wymaga często przestawienia się z tradycyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, na zarządzanie poprzez  informacje. Co w praktyce oznacza gromadzenie danych pochodzących z różnych czujników rejestrujących pracę komponentów wytwórczych – wydajność, awaryjność, stan techniczny i innych informacji ważnych z punktu widzenia danego zakładu. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja nieefektywnych procesów, czy redukcja procesów zbędnych lub zastąpienie ich narzędziami IT. Pozwala to na oszczędność czasu i uniknięcie marnotrawstwa zasobów. Konsekwentne gromadzeniu danych umożliwia dostrzeżenie nowych obszarów wymagających optymalizacji, a także zastosowanie narzędzi poprawiających efektywność niektórych procesów, a nawet całego zakładu. Wprowadzenie w środowisko przedsiębiorstwa tego typu rozwiązań może być początkiem przekształcania się z przedsiębiorstwa tradycyjnego w przedsiębiorstwo opartego o wiedzę, w którym gromadzenie informacji jest głęboko zakorzenione w modelu biznesowym, a jednocześnie informacje te są na bieżąco przetwarzane i analizowane w celu jeszcze wyższej wydajności. Ta wiedza może być łączona również z danymi z zewnątrz np. z Internetu, dzięki czemu możliwe jest dostrzeżenie pełniejszego obrazu przedsiębiorstwa na tle całego środowiska biznesowego związanego z nim. Lepszego dopasowanie się do oczekiwań rynku oraz szybszego reagowania na zmiany.