Krytyczne znaczenie prognoz produktywności farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Zespół DCAD został zaproszony do napisania artykułu na temat prognozowania zdolności produkcyjnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych w różnych horyzontach czasowych. Zagadnienie to zostało skrótowo przedstawione w kontekście funkcjonowania różnych segmentów rynku energii, a w szczególności w obszarze kreowanym przez aukcyjny mechanizm wsparcia wprowadzony w nowej ustawie o OZE.

Artykuł można przeczytać na stronie:

http://www.cire.pl/item,113733,2,0,0,0,0,0,krytyczne-znaczenie-analiz-i-prognoz-produktywnosci-w-przygotowaniu-poprawnej-oferty-aukcyjnej.html

Zapraszamy do zapoznania się z treścią oraz kontaktu z nami.